Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca »IZPIS ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31. 12. 2015«

dohodnina obvešča, da bo proračunskim uporabnikom med 4. 1. 2016 in 8. 1. 2016 posredovala po pošti oziroma prek spletne aplikacije v potrditev »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2015« (v nadaljevanju: ).

Na obrazcu je potrebno preveriti:

  • stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 31. 12. 2015,
  • šifro proračunskega uporabnika pod katero se vodijo (premoženjska bilanca),
  • davčno številko,
  • matično številko in
  • naziv proračunskega uporabnika.

Prosimo, da obrazec pregledate in jim potrjenega vrnete do 18. 1. 2016. Če se podatki ne ujemajo, nam hkrati z obrazcem pošljite še dopis s pravilnimi podatki.

Vir: UJP

Sorodni članki: