Spremembe na notranjem trgu EU s 1. 5. 2016

Trgovino znotraj držav članic in dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU »trenutno« (do vključno 30. 4. 2016) ureja Uredba Sveta (ES) št. 1207/2001, s spremembami. Ta uredba bo razveljavljena, saj so določbe v zvezi z notranjim trgom EU vključene v izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2447, ki se bo začela uporabljati 1. 5. 2016. Določbe, ki se nanašajo na notranji trg EU oziroma postopke, ki omogočajo izdajanje ali sestavo dokazil o poreklu pri izvozu iz EU, so v …

Preberi do konca - Spremembe na notranjem trgu EU s 1. 5. 2016

Uporabno

13.04.2010 0

{tab=Zakoni in pravilniki}

 • Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2)
  Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
 • Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
  Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)
  Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 05.10.2011
 • Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)
  Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
 • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
  Uradni list RS,
Preberi do konca - Uporabno

Nove, sveže ideje? Le kako do njih?

Danes nas zanima, kje lahko podjetnik pride do novih zamisli, svežih idej in potencialno perspektivnih poslovnih priložnosti. Zanimajo nas torej tudi viri novih idej. Podjetnik mora biti vedno pozoren na svoje okolje, kajti iz okolja lahko pozoren podjetnik črpa veliko poslovnih priložnosti. Vendar pa ni odveč nasvet, na kaj mora biti  še posebej pozoren. Ideje izhajajo iz številnih virov, o čemer se lahko prepričamo na primerih mnogih podjetnikov širom po svetu. Naštejmo nekaj pogosteje uporabljenih;

Potrošniki

Potencialni …

Preberi do konca - Nove, sveže ideje? Le kako do njih?