Nove, sveže ideje? Le kako do njih?

Danes nas zanima, kje lahko podjetnik pride do novih zamisli, svežih idej in potencialno perspektivnih poslovnih priložnosti. Zanimajo nas torej tudi . Podjetnik mora biti vedno pozoren na svoje okolje, kajti iz okolja lahko pozoren podjetnik črpa veliko poslovnih priložnosti. Vendar pa ni odveč nasvet, na kaj mora biti  še posebej pozoren. Ideje izhajajo iz številnih virov, o čemer se lahko prepričamo na primerih mnogih podjetnikov širom po svetu. Naštejmo nekaj pogosteje uporabljenih;

Potrošniki

Potencialni podjetnik mora vso pozornost usmeriti na končno osrednjo točko ideje za nov proizvod ali storitev – na potencialnega potrošnika. Ta pozornost se lahko oblikuje na neformalen način, kot spremljanje potencialnih idej oziroma potreb, ali na formalen, ko se potrošnikom da priložnost, da sami izrazijo svoje mnenje. Treba je le paziti, da ideja oziroma potreba pokriva dovolj širok trg, ki bo sprejel nov poslovni podvig. Ali preprosto povedano, opazujete lahko sebe v določenih okoliščinah in se vprašate, npr. kaj potrebujete ali kako bi ta izdelek, ki ga trenutno uporabljate lahko izboljšali. Opazujete pa lahko tudi ljudi, ki vas v določenem trenutku obdajajo, s čim imajo probleme, nad čim se pritožujejo, itd. Kratek nasvet še; take ideje in prebliske si tudi zapisujte, kajti misel lahko tako hitro kot prileti, tudi idleti.

Podjetja

Potencialni podjetniki in vodje v podjetjih bi morali prav tako oblikovati metodo za nadzorovanje in ocenjevanje konkurenčnih proizvodov in storitev na trgu. Takšna analiza velikokrat odkriva načine, kako te ponudbe izboljšati, kar pripelje do novega proizvoda, ki je za trg bolj privlačen. Torej, spremljajte in analizirajte konkurenco v vaši panogi. Prepoznajte njihove dobre lastnosti in jih razvijte na višji nivo.

Distribucijske poti

Udeleženci v distribucijskih poteh so prav tako izvrsten vir za nove ideje in sicer zaradi svoje seznanjenosti s potrebami trga. Ne samo da imajo posredniki na teh poteh velikokrat predloge za povsem nove proizvode, temveč lahko pomagajo tudi pri trženju podjetnikovih na novo razvitih proizvodov. Torej, povprašajte vaše preprodajalce in zastopnike po njihovem mnenju.

Vlada in država

Vlada je lahko vir zamisli za nov proizvod na dva načina. Prvič, registri patentnega urada ponujajo številne možnosti za nove proizvode. Čeprav sami verjetno niso izvedljivi za uvajanje novih proizvodov, se dostikrat zgodi, da predlagajo druge, bolj tržne proizvodne ideje. Izkoristite torej javne baze za pridobivanje svežih idej.
Drugič, proizvodne ideje se lahko pojavijo kot odgovor na vladne zakone in predpise. Za primer lahko navedemo zadnji zakon o varnosti v cestnem prometu, v katerem je za avtomobile predpisana nova prva pomoč in nov evro trikotnik. Kot odgovor na nove predpise je lahko iznajdljivi podjetnik prepoznal poslovno priložnost in svojo ponudbo razširil s temi predpisanimi artikli.
v Sloveniji so mnoge pomembne informacije o spremembah državne regulative (npr. , uredbe, pravilniki, dopolnitve…) objavljene na portalu Uradnega lista RS in na mnogih drugih portalih. ”Presrfajte jih in mogoče se vam posreči najdi kakšno novo idejo.

Še povzetek. V iskanju novih, svežih idej uporabite čim več različnih poti, ki jih je okolje prepolno. Podjetnik mora biti vseskozi na preži, da pridobi čimveč potencialnih idej. Vendar je to šele začetek poti, kajti sposoben mora biti izbrati tisto ”pravo idejo”, ki mu bo prinesla dobre poslovne rezultate in posledično dobiček. Kajti le dobiček je tisti, ki pravzaprav šteje.

Sorodni članki: