Značilnosti dobrega tima

22.12.2008 0

Dobri timi se od povprečnih razlikujejo po »boljšem receptu«  oziroma po pravilih, ki jih upoštevajo in jim zavestno sledijo. Pet najpomembnejših se glasi:

  1. Učinkovita komunikacija
    Komunikacija je najučinkovitejša takrat, ko poteka v več smereh, ko vsi člani natančno vedo, kaj jim želi posamezen član tima sporočiti oziroma si razlagajo določeno informacijo podobno kot tisti, ki jo je podal.
  2. Visoka stopnja zaupanja
    V timu je delo pogosto prepleteno, zato so člani precej odvisni drug od drugega. Temelj, na katerem lahko
Preberi do konca - Značilnosti dobrega tima

Priprava poslovnega načrta

22.12.2008 0

Kaj je poslovni načrt?
Pri vsaki novi poslovni ideji še ni rečeno, da gre za tudi za dobro poslovno priložnost. Zato potrebujemo dokument, ki predstavlja sistematični razvoj ideje v poslovno priložnost oziroma dokument, ki preveri potencial naše ideje.Poslovni načrt pripravi podjetnik tako, da predvidi poslovanje svojega podjetja pri izkoriščanju nove poslovne ideje, za nekaj let naprej. Ponavadi gre za 3 do 5 letni plan.

Za izkoriščanje opredeljene poslovne priložnosti je tako potrebno pripraviti dober poslovni načrt. To je verjetno …

Preberi do konca - Priprava poslovnega načrta

Opredelitev in ovrednotenje poslovne priložnosti

22.12.2008 0

Najtežja naloga je opredelitev poslovne priložnosti in njeno ovrednotenje. Večina dobrih poslovnih priložnosti se ne pojavi kar nenadoma, temveč so posledica podjetnikove pozornosti na priložnosti ali, v nekaterih primerih, rezultat vzpostavljenih mehanizmov za opredeljevanje potencialnih priložnosti.

Poslovna priložnost je tista temeljna enota, oziroma jedro, okrog katerega se gradi in razvija bodoči posel. Pred pričetkom izvajanja podjetniške priložnosti je potrebno vsako poslovno idejo temeljito preveriti, če se hočemo izogniti neuspehu.…

Preberi do konca - Opredelitev in ovrednotenje poslovne priložnosti

Podjetništvo

22.12.2008 0

Podjetništvo proces ustvarjanja nešesa novega in prevzemanja tveganj in nagrad.

Se v času negotovosti, recesije, inflacije, ekonomske negotovosti  in visokih obrestnih mer podajate na samostojno podjetniško pot? Odločitev pustiti kariero ali spremeniti življenski slog ni preprosta. Veliko energije je potrebno za spremembo ter uresničitev nečesa novega. Najpomembnejša nagrada, ki je posledica novo začrtane poti pa je neodvisnost, ki ji sledi osebno zadovoljstvo. Za človeka, ki je postavil svoje podjetje, je ta izkušnja polna navdušenja, …

Preberi do konca - Podjetništvo

Vodja kot mentor

22.11.2008 0

Vodja oblikuje kulturo podjetja. To lahko dela zavedno ali nezavedno. Odločite se za zavestno oblikovanje kulture in jo prenašajte na sodelavce.
Vodje, ki se zavedajo, da so danes podjetja uspešna toliko, kot so uspešni ljudje v njih, se naučijo kreirati prednosti na trgu tako, da se naučijo hitreje reševati probleme od drugih. In seveda bolje od drugih. In kar sami obvladajo, vodje naučijo svoje sodelavce. Tak vodja se zaveda, da je njegov tim uspešen toliko, kot je uspešen najšibkejši …

Preberi do konca - Vodja kot mentor

Benchmarking

Danes si resne analize uspešnosti prodaje brez benchmarkinga ne moremo več predstavljati. Benchmarking je proces, v katerem ovrednotimo prakse, tehnologijo, vrednost za kupca v primerjavi z drugimi podjetji, ki delujejo na istem področju. Benchmarking se začne z definicijo, kaj je pomembno naši ciljni bazi kupcev. Poleg tega določimo ključne dejavnike uspeha učinkovitosti našega prodajnega osebja. Nato se benchmarkinga lotimo na treh različnih temeljnih področjih uspeha prodaje:

Vrednost naše ponudbe za kupca, v primerjavi s konkurenco, je pogosto ključna za …

Preberi do konca - Benchmarking
1 64 65 66