Notranje podjetništvo

02.02.2009 0

Notranje podjetništvo, torej podjetništvo v obstoječih podjetjih, je izjemnega pomena za razvoj posamezne organizacije, kakor tudi za razvoj narodnega gospodarstva. Rezultati se kažejo kot pozitivni učinki na rezultate podjetij kot tudi na oživitev predvsem večjih podjetij oziroma kooperacij. Notranje podjetništvo je življenskega pomena ne le za velika podjetja, ampak tudi za manjše organizacije ter samostojne podjetnike.

Notanje podjetništvo je opredeljeno kot podjetništvo v obstoječi organizaciji, torej kot proces, pri katerem posamezniki znotraj organizacije iščejo poslovne priložnosti in …

Preberi do konca - Notranje podjetništvo

Izbira pravega računovodskega partnerja

Dostikrat sem bil priča razgovorom bodočih ali že uveljavljenih podjetnikov o zadovoljstvu z njihovim računovodskim servisom, ali pa razgovorom, za kateri računovodski servis se bodo odločili. Vendar se jih dosti ne zaveda, kako pomembne so računovodske funkcije v podjetju. V svoji praksi se srečujemo z različnimi ljudmi in prav toliko različnimi pogledi na izbiro računovodskega partnerja. Veliko jih ima računovodstvo za nepotreben strošek, vse več pa se jih zaveda pomembnosti računovodskih podatkov za poslovanje njihovega podjetja. In na osnovi …

Preberi do konca - Izbira pravega računovodskega partnerja

Značilnosti dobrega tima

22.12.2008 0

Dobri timi se od povprečnih razlikujejo po »boljšem receptu«  oziroma po pravilih, ki jih upoštevajo in jim zavestno sledijo. Pet najpomembnejših se glasi:

  1. Učinkovita komunikacija
    Komunikacija je najučinkovitejša takrat, ko poteka v več smereh, ko vsi člani natančno vedo, kaj jim želi posamezen član tima sporočiti oziroma si razlagajo določeno informacijo podobno kot tisti, ki jo je podal.
  2. Visoka stopnja zaupanja
    V timu je delo pogosto prepleteno, zato so člani precej odvisni drug od drugega. Temelj, na katerem lahko
Preberi do konca - Značilnosti dobrega tima

Priprava poslovnega načrta

22.12.2008 0

Kaj je poslovni načrt?
Pri vsaki novi poslovni ideji še ni rečeno, da gre za tudi za dobro poslovno priložnost. Zato potrebujemo dokument, ki predstavlja sistematični razvoj ideje v poslovno priložnost oziroma dokument, ki preveri potencial naše ideje.Poslovni načrt pripravi podjetnik tako, da predvidi poslovanje svojega podjetja pri izkoriščanju nove poslovne ideje, za nekaj let naprej. Ponavadi gre za 3 do 5 letni plan.

Za izkoriščanje opredeljene poslovne priložnosti je tako potrebno pripraviti dober poslovni načrt. To je verjetno …

Preberi do konca - Priprava poslovnega načrta

Opredelitev in ovrednotenje poslovne priložnosti

22.12.2008 0

Najtežja naloga je opredelitev poslovne priložnosti in njeno ovrednotenje. Večina dobrih poslovnih priložnosti se ne pojavi kar nenadoma, temveč so posledica podjetnikove pozornosti na priložnosti ali, v nekaterih primerih, rezultat vzpostavljenih mehanizmov za opredeljevanje potencialnih priložnosti.

Poslovna priložnost je tista temeljna enota, oziroma jedro, okrog katerega se gradi in razvija bodoči posel. Pred pričetkom izvajanja podjetniške priložnosti je potrebno vsako poslovno idejo temeljito preveriti, če se hočemo izogniti neuspehu.…

Preberi do konca - Opredelitev in ovrednotenje poslovne priložnosti

Podjetništvo

22.12.2008 0

Podjetništvo proces ustvarjanja nešesa novega in prevzemanja tveganj in nagrad.

Se v času negotovosti, recesije, inflacije, ekonomske negotovosti  in visokih obrestnih mer podajate na samostojno podjetniško pot? Odločitev pustiti kariero ali spremeniti življenski slog ni preprosta. Veliko energije je potrebno za spremembo ter uresničitev nečesa novega. Najpomembnejša nagrada, ki je posledica novo začrtane poti pa je neodvisnost, ki ji sledi osebno zadovoljstvo. Za človeka, ki je postavil svoje podjetje, je ta izkušnja polna navdušenja, …

Preberi do konca - Podjetništvo
1 64 65 66 67