Zopet novosti pri DDV

S 1. julijem 2011 je začela veljati izvedbena uredba EU, ki natančneje določa kdo, kje in za katere storitve mora plačati DDV. Uredba se uporablja neposredno, to pomeni, da ni potrebno spreminjati naš ali pravilnik o izvajanju DDV.

Od. 1. januarja 2011 se že uporablja sprememba kraja obdavčitve pri nekaterih storitvah, povezanih z izobraževanjem, športom, kulturnimi in drugimi prireditvami, sejmi… (obdavčitevglede na sedež davčnega zavezanca za DDV, ki je naročnik ali prejemnik storitve). Če se storitev opravi osebi, ki ni zavezanec za DDV, pa je obdavčitev še vedno po kraju opravljanja dejavnosti.

Bistvene novosti pri storitvah:

  • če elektronske storitve za slovensko podjetje opravi npr. avstrijski zavezanec za DDV, se davek obračuna in plača v Sloveniji (npr. posodobitev programske opreme),
  • gostinske storitve – catering se obdavčijo po kraju prireditve (dobava hrane brez postrežbe ni catering). Če npr. slovensko podjetje storitev cateringa opravi v Italiji, se DDV obračuna po italijanski zakonodaji,
  • DDV pri vstopninah se obračuna glede na kraj prireditve. Če npr. slovenski organizator seminar o DDV pripravi v Gradcu, obračuna davek v Avstriji (tudi če so vsi udeleženci Slovenci),
  • če prevozna agencija ali prevoznik organizira avtobusni prevoz preko Slovenije, Avstrije, Nemčije na Nizozemsko, bo davek obračunal in plačal v vseh državah glede na prevožene kilometre. Torej mora prav v vseh teh državah odpreti identifikacijske številke za DDV. Drugače je pri letalskih prevoznikih, kjer je DDV obračunan samo pri notranjih povezavah, zato se obračuna in plača v domači državi.

Praviloma se torej storitev obdavči po sedežu naročnika, če je naročnik davčni zavezanec. Zato bo potrebno v bodoče bolj paziti, ali je prejemnik storitve res davčni zavezanec oziroma kakšen je njegov status. Če se je doselj v praksi preverjala le naročnikova identifikacijska številka za DDV, pa bo potrebno v bodoče preveriti tudi ali se ujemata ID in naziv zavezanca.

Sorodni članki: