Na voljo je vpogled v podatke iz letnih poročil za leto 2011

informator-racunovodstvo-vitago za leto 2010 je bila dne 03.05.2011. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2011 javno objavljenih 56.445 letnih poročil gospodarskih družb, 71.131 letnih poročil samostojnih podjetnikov in 3.017 letnih poročil pravnih oseb javnega prava. Med javno objavljenimi letnimi poročili gospodarskih družb je 138 revidiranih letnih poročil in 17 konsolidiranih letnih poročil. Prvič letos je AJPES objavil tudi 21.237 letnih poročil društev.

JOLP – javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna poročila, ki so jih gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami, investicijskimi skladi in zadrugami) in samostojni podjetniki predložili AJPES v skladu s 58. členom Zakona o gospodarskih družbah, kot tudi vpogled v letna poročila pravnih oseb javnega prava in sicer za zadnji dve poslovni leti.

Vir: AJPES

Sorodni članki: