Nadgradnja sistema davčnih blagajn

blagajnaVlada RS je na seji 4.12. sprejela sklep, da bo nadgradila sistem t.i. virtualnih davčnih blagajn, ki je že uveljavljen in že prinaša rezultate. Cilj vlade je, da se uvedejo za vse subjekte, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, s čimer bo dosežena širitev davčne osnove zaradi zajetja celotnega prometa posameznega zavezanca in da so te posredno in v realnem času povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS.

Po oceni vlade bi se tako povečala preglednost poslovanja davčnih zavezancev in otežila skrivanje dejanskega prometa, ki ga dosegajo s prodajo blaga in storitev.

Pri nadgradnji sistema in izboru primernega sistema bo poudarek dan tudi oceni stroškov vzpostavitve sistema tako za zavezance kot davčni organ. Zavezancem bo v izjemnih primerih, ko uporaba blagajn ni mogoča (terensko delo, izpad vira energije…), omogočena možnost beleženja prometa oz. izdajanje računov.

Vlada RS se bo januarja 2015 seznanila z izhodišči uvedbe davčnih blagajn in na tej podlagi pripravila novelo zakona. Ob upoštevanju ustreznega prehodnega obdobja za prilagoditev zavezancev na novo ureditev se uveljavitev zakona načrtuje s 1. septembrom 2015 oziroma 1. januarjem 2016.

Vlada bo ob podpori aktivnosti uveljavitve davčnih blagajn določila tudi aktivnosti za spodbujanje izdajanja računov.

Vir: Vlada RS

Sorodni članki: