Davčne blagajne: s 1. februarjem strožji nadzor

V preteklih treh tednih so bile nadzorne aktivnosti usmerjene predvsem v preventivno delovanje

S 1.  februarjem bodo nadzorniki Finančne uprave RS začeli s strožjim nadzorom in tudi doslednim izrekanjem  glob vsem zavezancem, ki še ne bodo vključeni v sistem davčnih blagajn. Sankcionirane bodo tudi vsebinske in programske nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov. Prekrškovni postopki se bodo vodili tako zoper zavezance, ki bodo kršili zakonodajo, kot tudi zoper programske hiše, ki računalniških programov niso izdelali v skladu z določbami zakona. Posebna pozornost bo namenjena neizdajanju računov.

Nadzori bodo opravljeni na podlagi:

  • analiz podatkov, ki jih na Finančno upravo RS pošiljajo zavezanci v postopku davčnega potrjevanja računov;
    ugotovitev na terenu;
  • izjav zavezancev, da po novem poslujejo izključno negotovinsko (npr. dejavnost gradbeništva, servisiranja). Te izjave bomo preverjali v okviru nadzora.
  • analize podatkov iz aplikacije za potrošnike »Preveri «, preko katere javljajo informacije o zavezancih, ki ne izdajajo računov,
  • informacije o tem, ali zavezanci izdajajo račune iz sistema davčnih blagajn ter informacije o tem, ali se podatki na preverjanem računu ujemajo s podatki, ki jih potrošniku v postopku preveritve sporoči Finančna uprava;

Nadzorne aktivnosti v januarju 2016

Nadzorne aktivnosti Finančne uprave RS in Tržnega inšpektorata RS so bile v preteklih treh tednih usmerjene predvsem v preventivno delovanje, katerega namen je bil čim večjemu številu zavezancev omogočiti, da svoje kar najhitreje uskladijo z zakonskimi obveznostmi. V ta namen so uslužbenci obeh organov opravljali nadzore na terenu. Finančna uprava RS je 10.700 zavezancem, ki se še niso vključili v sistem, poslala tudi posebno obvestilo s pozivom za pojasnitev okoliščin, zakaj še ne (davčno) potrjujejo računov.

Inšpektorji in uslužbenci mobilnih oddelkov Finančne uprave RS so v treh tednih izvedli preko 6.300 nadzorov. Zavezancem, ki še niso davčno potrjevali izdanih računov, je bil postavljen dodaten 15 dnevni rok, v katerem morajo izpolniti svoje zakonske obveznosti.

Za posameznih členov tega zakona (npr. vsebina računa, neizdaja računa in obvestilo potrošniku) je poleg Finančne uprave RS pristojen tudi RS, ki je izvedel dodatnih 610 nadzorov v okviru svojih pristojnosti.

V opravljenih nadzorih obeh organov je bilo ugotovljeno 380 (5,5%) nepravilnosti. Skladno z Zakonom o prekršku so bila za ugotovljene nepravilnosti izrečena opozorila.

V nadaljevanju predstavljamo tri primere najpogosteje ugotovljenih nepravilnosti, za katere obstaja velika verjetnost, da gre za namerno prirejanje podatkov oziroma izogibanje sistemu davčnih blagajn.

Več na: GZS

Sorodni članki: