Cilji spletnega računovodstva

Vsako leto je več registriranih podjetij in samostojnih podjetnikov

Zaradi raznoraznih subvencij in ohlapnejših pravil pri samozaposlovanju ter ustanavljanju podjetij, se vsako leto vse več ljudi odloči za samostojno podjetniško pot. Nove tehnologije, znanja in prijemi jim to pot lahko krepko olajšajo. Na področju zagotavljanja kvalitetnih računovodskih storitev lahko prenos novih tehnologij v podjetništvo prepoznamo v spletnem računovodstvu, kot obliki sodobnega načina računovodenja.

Od klasičnih k sodobnim oblikam računovodskih storitev

Podjetja večinoma uporabljajo outsourcing storitev računovodstva, saj se zavedajo kompleksnosti in s tem pomena dobrega računovodje za svoje poslovanje. Velikokrat sami opravijo manj zahtevna dela, kot so izdajanje računov ter pisanje potnih nalogov. Spet drugi, bolj podkovani z znanjem in resursi, pa lahko vodijo tudi materialno knjigovodstvo in vnašajo prejete fakture. Knjiženje, obračun DDV, amortizacijo, plače in podobno pa zaupajo svojemu računovodskemu servisu. Servis ponavadi vodi in dostavlja tudi davčne obračune in statistične podatke na AJPES. To lahko imenujemo tudi klasično računovodstvo, ki pa zaradi obilice ročnega dela in prenosa papirne dokumentacije med podjetnikom in računovodskim servisom ni ravno optimalno. Stroškovno še manj učinkovito je lahko pomanjkanje določenih podatkov, saj so periodične bilance zaradi zaostankov redke, oziroma pomanjkljive, stanje odprtih terjatev in obveznosti pa neažurni.

Cilji vpeljave spletnega računovodstva

Zaradi zgoraj navedenih dejstev si podjetniki, usmerjeni v prihodnost postavljajo cilje, ki naj bi jih dosegalo. Ti cilji pa so:

  • zmanjševanje količine dokumentacije, potrebne za ažurno spremljanje stanja podjetja in izdelavo analiz ter davčnih evidenc,
  • izboljšanje komunikacije med podjetnikom in računovodkim servisom,
  • stalen dostop do ažurnih podatkov, ki ponujajo vodstvu podlago za kvalitetne poslovne odločitve,
  • zmanjševanje papirne dokumentacije,
  • vzpostavitev kvalitetnega sistema hranjenja poslovnih podatkov in računovodskih listin,
  • stalen dostop do najnovejše zakonodaje in pravilnikov,
  • zmanjševanje stroškov računovodskih storitev,
  • zagotavljanje kvalitetnega davčnega svetovanja

Vse več ponudnikov spletnega računovodstva – pazljivo pri izbiri

V Sloveniji se zato vse več ponudnikov računovodskih storitev prilagaja trgu z vpeljavo t.im. spletnega ali e-računovodstva, ki ima po svojem konceptu rešitve za večino navedenih vprašanj. Tako se srečujejo z raznimi, bolj ali manj učinkovitimi spletnimi računovodskimi aplikacijami.

V kolikor torej razmišljate o vpeljavi spletnega računovodstva za vaše podjetje vam svetujemo, da temeljito pregledate ponudbo na trgu in predvsem ne hitite z odločitvijo o izbiri svojega računovodskega partnerja, saj so razlike med njimi lahko precejšnje.

Primer nudenja dobrega spletnega računovodskega servisa si lahko ogledate na naslednji povezavi: Spletno računovodstvo, kjer prednosti le-tega povezujejo s prednostmi Računovodstva na daljavo.

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj