Javni razpis PUREE1 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe:

A) Vgradnja toplotnih črpalk;

B) Vgradnja sprejemnikov sončne energije;

C) Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave;

D) Izvedba energetskih pregledov;

E) Programi informiranja in strokovnega svetovanja.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 225.483,00 EUR.

Razpisnik: Elektro Maribor Energija plus d.o.o.

Rok: Javni velja do 30. 6. 2012, do 12. ure oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: mateja.supanic@energijaplus.si.

Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.energijaplus.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.energijaplus.si, lahko pa se naroči s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov: mateja.supanic@energijaplus.si ali po faksu: (02) 22-00-651.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 16, Datum: 2. 3. 2012, Stran: 387

Sorodni članki: