ABC lizinga za podjetnike

25.11.2016 0

Slovenci smo posebni, saj vsak drug nov avto financiramo z lizingom. Poleg fizičnih oseb nanj prisegajo tudi podjetja in samostojni podjetniki posamezniki, nakup vozil(a) pa je zanje velika odločitev, saj gre pogosto za drag kos opreme pri njihovem poslovanju.

Lizing ima za podjetnike pred kreditom kar nekaj prednosti, po izteku pogodbe se jim v nekaterih primerih ni treba ubadati s prodajo rabljenega vozila, saj se glede na svoje potrebe lahko odločijo za finančni ali operativni lizing. S prvim si …

Preberi do konca - ABC lizinga za podjetnike

Napovedane korenite spremembe pri računovodenju lizinga

28.07.2010 0

Nov mednarodni računovodski standard v zvezi z računovodenjem lizinga (sprejeli naj bi ga prihodnje leto, veljati pa bo začel leta 2013) bo vnesel pomembne novosti v bilančno prikazovanje najemov v računovodskih izkazih najemojemalcev.

Odbor za mednarodne računovodske standarde je namreč predvidel korenito spremembo standarda, ki bo občutno vplivala na prikazovanje v računovodskih izkazih najemojemalcev. Ti bodo morali vsa najeta sredstva izkazovati bilančno med svojimi sredstvi ne glede na vrsto najema. Razlikovanje med finančnim in poslovnim najemom tako ne bo …

Preberi do konca - Napovedane korenite spremembe pri računovodenju lizinga

Najem (leasing): finančni ali poslovni?

14.11.2009 0

Najem je pogodbeno razmerje, v katerem v zameno za plačilo ali niz plačil najemodajalec prenese na najemnika pravico do uporabe sredstva za dogovorjen čas.

Finančni najem je najem, pri katerem se prenesejo vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva; lastninska pravica lahko preide na drugo stran ali pa tudi ne.

Najem se razvrsti kot finančni najem, če se pri njem prenesejo skoraj vsa tveganja in koristi, povezani z lastništvom. Poslovni najem je najem, ki ni …

Preberi do konca - Najem (leasing): finančni ali poslovni?

Poslovni najem

Najemi, ki niso finančni, so poslovni. Podjetje najemodajalec izkazuje premičnine, ki so predmet poslovnega najema, med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, nepremičnine (zemljišča in zgradbe) pa med opredmetenimi osnovnimi sredstvi le, če ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev med naložbene nepremičnine.
Amortizira jih v skladu z običajnimi računovodskimi usmeritvami. To pomeni, da mora biti amortiziranje teh sredstev usklajeno z amortiziranjem drugih podobnih opredmetenih osnovnih sredstev.…

Preberi do konca - Poslovni najem