Subvencije in odbitek DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje glede uveljavljanja odbitka DDV pri izplačevalcu subvencije. Občina kot izplačevalec subvencije prejme račun, na katerem je prejemnik subvencije obračunal DDV. V zvezi z vprašanjem, ali ima občina pravico do odbitka DDV, pojasnjujemo:

Občina v opisanem primeru nima pravice do odbitka DDV.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB-3) v 63. členu določa, da ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je …

Preberi do konca - Subvencije in odbitek DDV

Nepriznavanje pravice do odbitka DDV na podlagi računov, izdanih s strani neplačujočih gospodarskih subjektov

sodisce RSOpravilna številka: sodba I U 501/2010
Oddelek: Javne finance
Datum seje senata: 04.11.2010
Področje: DAVKI
Institut:    DDV – vstopni DDV – odbitek vstopnega DDV – navidezen posel – fiktivni računi – davek od dohodka pravnih oseb
Zveza: ZDDV-1 člen 62, 63, 67.

JEDRO:
V obravnavanem primeru gre za nepriznavanje odbitka vstopnega DDV tožniku na podlagi računov, za katere prvostopni organ ugotavlja, da sta jih izdala t. i. „neplačujoča gospodarska subjekta“ oziroma tudi t. i. „missing traderja“, glede spornih …

Preberi do konca - Nepriznavanje pravice do odbitka DDV na podlagi računov, izdanih s strani neplačujočih gospodarskih subjektov

Vprašanja v zvezi s spremembami obračuna DDV na področju gradbeništva – pravica do odbitka in obveznost obračuna DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na spremembe obračuna DDV od 1.1.2010 dalje na področju gradbeništva, v nadaljevanju podajamo naše odgovore, pripravljene v sodelovanju z DURS.

1. Kdaj nastane pravica do odbitka v primeru iz 76. a člena ZDDV-1?

PRIMER: Storitve za izvajalca opravi podizvajalec v januarju 2010. Račun podizvajalca prejme izvajalec v februarju 2010. Obveznost za obračun DDV je nastala v januarju 2010.

V skladu z 62. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, …

Preberi do konca - Vprašanja v zvezi s spremembami obračuna DDV na področju gradbeništva – pravica do odbitka in obveznost obračuna DDV

Odbitek DDV od zaloge blaga in osnovnih sredstev, nabavljenih pred identifikacijo za DDV

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Davčni zavezanec sprašuje, ali lahko odbija DDV od zalog blaga in osnovnih sredstev (računalnika), nabavljenih z obračunanim DDV, preden je razpolagal z identifikacijsko številko za DDV. Davčni zavezanec navaja, da bo blago in osnovno sredstvo v celoti namenjeno transakcijam, ki so obdavčene z DDV (trgovina).

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Davčni zavezanec lahko odbije DDV od nabav blaga, ki ga ima na zalogi in osnovnih sredstev, ki jih je nabavil preden je razpolagal z identifikacijsko številko za DDV, če

Preberi do konca - Odbitek DDV od zaloge blaga in osnovnih sredstev, nabavljenih pred identifikacijo za DDV

Prodaja stanovanj in popravek odbitka DDV

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1 Občina ni uveljavljala odbitka DDV pri izgradnji stanovanjskega bloka, ker se je sprva odločila, da bo stanovanja, kot neprofitna, oddajala v najem, ki je oproščen plačila DDV. Po spremenjenih okoliščinah je občina sprejela odločitev, da bo polovico stanovanj prodala. Od prodaje stanovanj je občina obračunala DDV. Na vprašanje v zvezi s popravkom odbitka DDV odgovarjamo:

Ali je pravilno, da je občina ob prodaji stanovanj obračunala DDV in sedaj popravi odbitek DDV?

Občina je ravnala pravilno, ko je ob prodaji …

Preberi do konca - Prodaja stanovanj in popravek odbitka DDV

Storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, gradbene storitve, obrnjena davčna obveznost iz 76.a člena ZDDV-1 in odbitek DDV

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Na vprašanja davčnega zavezanca odgovarjamo:

1. Kako se z vidika 76.a člena ZDDV-1 pravilno davčno obravnava vgradnja stavbnega pohištva, ki vključuje tudi vrednost stavbnega pohištva?

Transakcijo, ki zajema dobavo blaga in s tem blagom povezane storitve iz šifre F/Gradbeništvo standardne klasifikacije dejavnosti, se za namene uporabe 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 10/10) obravnava kot enotno transakcijo, za katero se v celoti uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1.

Preberi do konca - Storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, gradbene storitve, obrnjena davčna obveznost iz 76.a člena ZDDV-1 in odbitek DDV
1 2 3 4 5