Povprečne mesečne plače, Slovenija, avgust 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za avgust 2011 je znašala 988,45 EUR in je bila za 1,4 % višja od plače za julij 2011.

Znižanju povprečne mesečne plače za julij 2011 sledilo zvišanje plače za avgust 2011
Po podatkih, pridobljenih v statističnem raziskovanju Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah, je povprečna mesečna neto plača za avgust 2011 znašala 988,45 EUR, torej je bila od povprečne mesečne neto plače za julij 2011 višja za 1,4 %. Povprečna mesečna za avgust 2011 je znašala 1524,15 EUR, to je za 1,6 % več od bruto plače za julij 2011 in za 2,5 % več od bruto plače za avgust 2010.

Dvig za avgust 2011 glede na avgust 2010 najizrazitejši v predelovalnih dejavnostih
Povprečna mesečna bruto plača za avgust 2011 se je v primerjavi s plačo za lanski avgust zvišala v večini dejavnosti, najopazneje v dejavnostih predelovalne dejavnosti (za 5,2 %), oskrba z električno energijo, plinom in paro in poslovanje z nepremičninami (v vsaki za 4,7 %). Znižala se je le v dejavnostih kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (za 1,2 %), zdravstvo in socialno varstvo (za 1,0 %) in izobraževanje (za 0,5 %).

Povprečna mesečna bruto plača za avgust 2011 je bila najnižja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (989,93 EUR), najvišja pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2122,58 EUR).

Zvišanje povprečne mesečne bruto plače za avgust 2011 glede na avgust 2010 najizrazitejše v jugovzhodni Sloveniji
Povprečna mesečna bruto plača za avgust 2011 se je glede na avgust 2010 zvišala v vseh statističnih regijah. Najbolj se je zvišala v jugovzhodni Sloveniji (za 6,0 %) in v notranjsko-kraški statistični regiji (za 4,3 %), najmanj pa v pomurski (za 1,1 %) in goriški (za 1,3 %) statistični regiji.

Vir: SURS

Sorodni članki: