Povprečne mesečne plače, Slovenija, marec 2012

informator-racunovodstvo-vitagoPo trikratnem zaporednem znižanju je sledilo 0,8-odstotno zvišanje bruto plače za marec 2012.

Povprečna mesečna plača za marec 2012 višja od plače za februar 2012
Povprečna mesečna za marec 2012 je znašala 1.535,11 EUR. Po treh zaporednih znižanjih povprečne mesečne plače je sledilo običajno zvišanje za marec 2012. Ta je bila glede na februar 2012 v bruto znesku višja za 0,8 %, v neto znesku pa za 0,7 %. Povprečna mesečna za marec 2012 je znašala 995,20 EUR in je bila za 0,8 % višja od neto plače za marec 2011.

Realno pa se je povprečna mesečna bruto plača za marec 2012 glede na februar 2012 znižala za 0,2 %, saj smo v marcu zabeležili 1,0-odstoten dvig splošne ravni cen.

Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri javnih pravnih osebah (enote sektorja država in javne družbe), je za marec 2012 znašala 1.770,25 EUR in se je glede na pretekli mesec znižala za 0,5 %. Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri zasebnih pravnih osebah, je za marec 2012 znašala 1.405,88 EUR in se je glede na pretekli mesec zvišala za 1,5 %. Povprečne plače oseb, zaposlenih pri javnih pravnih osebah, so višje, višja je tudi njihova dosežena izobrazba.

Povprečna mesečna bruto plača se je najbolj zvišala v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih
Povprečna mesečna bruto plača za marec 2012 se je v primerjavi s februarjem 2012 zvišala v večini področij dejavnosti, najopazneje v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 5,9 %) ter v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 5,0 %). Znižanje pa je bilo najopaznejše v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,4 %) ter v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (za 0,8 %).

Vir: SURS

Sorodni članki: