Povprečne mesečne plače, Slovenija, januar 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za januar 2011 je znašala skoraj 1500 evrov.

Povprečna mesečna plača za januar 2011 nižja od povprečne mesečne plače za december 2010
Povprečna mesečna bruto plača za januar 2011 je znašala 1496,35 EUR. Glede na december 2010 je bila nižja za 2,5 %, glede na januar 2010 pa višja za 3,3 %. Povprečna mesečna za januar 2011 je bila od plače za december 2010 nižja za 1,7 %; znašala je 971,83 EUR.

Znižanje za januar 2011 glede na december 2010 največje v goriški statistični regiji

Povprečna mesečna bruto plača za januar 2011 se je glede na december 2010 najopazneje znižala v goriški (za 4,7 %), v notranjsko-kraški (za 4,5 %) in v spodnjeposavski statistični regiji (za 4,2 %). Zvišala se je le v jugovzodni Sloveniji (za 1,7 %).

Povprečna mesečna bruto plača za januar 2011 najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
Povprečna mesečna bruto plača za januar 2011 je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2157,67 EUR), najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (964,14 EUR).

Glede na povprečno mesečno bruto plačo za december 2010 se je zvišala le v dejavnostih izobraževanje (za 0,2 %) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,1 %). Drugod se je znižala, najbolj v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 17,0 %) in rudarstvo (za 16,1 %).

Sorodni članki: