Povprečne mesečne plače, Slovenija, julij 2010

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna neto plača za julij 2010 je v Sloveniji znašala 960,14 EUR;  od povprečne mesečne plače za junij 2010 je bila nižja za 0,6 %.

Povprečna mesečna plača za julij 2010 nižja od povprečne mesečne plače za junij 2010
Povprečna mesečna bruto plača za julij 2010 je znašala 1480,69 EUR. Glede na julij 2009 je bila višja za 4,0 %, glede na junij 2010 pa nižja za 0,7 %. Povprečna mesečna neto plača za julij 2010 je bila od plače za junij 2010 nižja za 0,6 %; znašala je 960,14 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za julij 2010 glede na julij 2009 višja v vseh dejavnostih
Povprečna mesečna bruto plača za julij 2010 se je v primerjavi z julijem 2009 zvišala v vseh dejavnostih, najopazneje v dejavnostih predelovalne dejavnosti (za 8,1 %) in kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 7,1 %). Najmanj se je zvišala v dejavnostih zdravstvo in socialno varstvo in izobraževanje (v vsaki za 0,7 %).

Vir: SURS

Sorodni članki: