Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za september 2011 je bila za 1,0 odstotka nižja od plače za avgust 2011. Znašala je 978,20 EUR.

Povprečna mesečna plača za september 2011 nominalno in realno nižja od plače za avgust 2011
Povprečna mesečna za september 2011 je znašala 1.506,87 EUR. Od bruto plače za avgust 2011 je bila nominalno nižja za 1,1 %, realno (tj. ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin) za 1,7 %.

Povprečna mesečna neto plača za september 2011 je znašala 978,20 EUR. Od neto plače za avgust 2011 je bila nominalno nižja za 1,0 %, realno pa za 1,6 %.

V treh občinah povprečna mesečna bruto plača za september 2011 nižja od 1.000 EUR
V treh občinah povprečna mesečna bruto plača za september 2011 ni dosegla 1.000 EUR; v občini Osilnica (879,65 EUR), v občini Starše (935,89 EUR) in v občini Kostanjevica na Krki (986,06 EUR). V teh treh občinah je bila torej letošnja povprečna septembrska plača najnižja.

Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za september 2011 so imeli v občinah Cerklje na Gorenjskem (1.863,89 EUR), Dol pri Ljubljani (1.767,51 EUR) in Ljubljana (1.761,76 EUR).

Zvišanje za september 2011 glede na september 2010 najvišje v sektorju dejavnosti rudarstvo
Glede na povprečno mesečno bruto plačo za september 2010 se je povprečna mesečna bruto plača za september 2011 najbolj znižala v sektorjih dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,5 %), kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (za 1,4 %) in strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 0,9 %), najbolj zvišala pa v sektorjih dejavnosti rudarstvo (za 6,6 %), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 5,2 %), poslovanje z nepremičninami in predelovalne dejavnosti (v vsaki za 3,4 %).

Vir: SURS

Sorodni članki: