Dopolnilna dejavnost ali “Popoldanski s.p.”

22.03.2009 0

Dopolnilna dejavnost ali popoldanski s.p. je danes zelo razširjena oblika opravljanja dejavnosti. Pa si danes poglejmo pravno opredelitev takšne dejavnosti, saj se je v praksi spremenila definicija, ki je včasih opredeljevala takšno obliko opravljanja dejavnosti kot popoldansko obrt.

Z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih družbah popoldanska obrt ni več opredeljena, to pomeni da morate za opravljanje dejavnosti po klasični poti pridobiti status samostojnega podjetnika. Popoldanski s.p. oz. popoldanska obrt se pogovorno ali v praksi sicer še vedno uporablja, kar …

Preberi do konca - Dopolnilna dejavnost ali “Popoldanski s.p.”

Franšizing kot poslovna priložnost

17.03.2009 0

V današnjem prispevku si bomo bolje pogledali način poslovnega sodelovanja pravno in finančno samostojnih podjetij, imenovan franšizing. Pa si najprej poglejmo samo opredelitev franšizinga, kot jo navaja kodeks etike Evropske franšizne federacije in jo sprejema tudi sama Evropska skupnost;

”Franšizing je sistem marketinga blaga in/ali storitev ter/ali tehnologije, ki je zasnovana na tesnem in stalnem sodelovanju med pravno in finančno ločenimi in neodvisnimi podjetji, franšizorjem in posameznimi franšiziji (dajalcem in jemalci franšiz), pri katerem franšizor svojim franšizijem daje

Preberi do konca - Franšizing kot poslovna priložnost

Metode za porajanje novih zamisli

07.02.2009 0

V prejšnjem postu smo govorili o virih za nove ideje, danes pa poglejmo, kakšne metode za porajanje novih zamisli poznamo. Kljub širokemu spektru razpoložljivih virov je lahko nova ideja, ki naj služi kot podlaga za nov posel, vendarle velik problem. Podjetnik ima na voljo nekaj metod, ki so mu lahko v pomoč pri porajanju novih zamisli. Sem spadajo osredotočene skupine, viharjenje možganov (ang. brainstorming) in analiza popisanih problemov.

Osredotočene skupine

Osredotočene skupine se uporabljajo za številne namene …

Preberi do konca - Metode za porajanje novih zamisli

Notranje podjetništvo

02.02.2009 0

Notranje podjetništvo, torej podjetništvo v obstoječih podjetjih, je izjemnega pomena za razvoj posamezne organizacije, kakor tudi za razvoj narodnega gospodarstva. Rezultati se kažejo kot pozitivni učinki na rezultate podjetij kot tudi na oživitev predvsem večjih podjetij oziroma kooperacij. Notranje podjetništvo je življenskega pomena ne le za velika podjetja, ampak tudi za manjše organizacije ter samostojne podjetnike.

Notanje podjetništvo je opredeljeno kot podjetništvo v obstoječi organizaciji, torej kot proces, pri katerem posamezniki znotraj organizacije iščejo poslovne priložnosti in …

Preberi do konca - Notranje podjetništvo

Izbira pravega računovodskega partnerja

Dostikrat sem bil priča razgovorom bodočih ali že uveljavljenih podjetnikov o zadovoljstvu z njihovim računovodskim servisom, ali pa razgovorom, za kateri računovodski servis se bodo odločili. Vendar se jih dosti ne zaveda, kako pomembne so računovodske funkcije v podjetju. V svoji praksi se srečujemo z različnimi ljudmi in prav toliko različnimi pogledi na izbiro računovodskega partnerja. Veliko jih ima računovodstvo za nepotreben strošek, vse več pa se jih zaveda pomembnosti računovodskih podatkov za poslovanje njihovega podjetja. In na osnovi …

Preberi do konca - Izbira pravega računovodskega partnerja

Značilnosti dobrega tima

22.12.2008 0

Dobri timi se od povprečnih razlikujejo po »boljšem receptu«  oziroma po pravilih, ki jih upoštevajo in jim zavestno sledijo. Pet najpomembnejših se glasi:

  1. Učinkovita komunikacija
    Komunikacija je najučinkovitejša takrat, ko poteka v več smereh, ko vsi člani natančno vedo, kaj jim želi posamezen član tima sporočiti oziroma si razlagajo določeno informacijo podobno kot tisti, ki jo je podal.
  2. Visoka stopnja zaupanja
    V timu je delo pogosto prepleteno, zato so člani precej odvisni drug od drugega. Temelj, na katerem lahko
Preberi do konca - Značilnosti dobrega tima
1 45 46 47 48